Om Diversity Index Award

Om föreningen

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa. Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö. Det finns åtta kategorier, härav sju med koppling till de sju diskriminerings-grunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, köns-överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sista kategorin kallar vi årets förebild.

Historik

Diversity Index Award startade på initiativ av Yacir Persson Chelbat. 2012 hölls den första prisutdelningen och Yacir drev Diversity Index Award som ett privat initiativ under de första åren tillsammans med olika partners från år till år. Idéen till prisutdelningen uppstod för att Yacir upplevde att mångfaldsdiskussioner huvudsakligen fokuserade på etnicitet, men eftersom diskrimineringslagstiftningen omfattar sju kategorier ville han lyfta uppmärksamhet kring alla sju. Han startade även bolaget Diversityindex Sweden AB och tillsammans med forskare från ett par regionala universitet byggde Yacir ett verktyg som kan mäta värdet av mångfald i företag och organisationer. Företaget är just nu vilande och för att koppla priset Diversity Index Award från företaget, och möjliggöra att fler aktörer kan vara med i utvecklingen, bildades sommaren 2018 en ideell förening med syfte att driva prisutdelningen och Diversity Index Award som en unik mötesplats.

Styrelsen

De fyra personer som tog initiativ till att bilda föreningen utgör till en början föreningens styrelse. De jobbar ideellt med att utveckla föreningen och samarbetet med föreningens partners. Till sin hjälp har de anlitat Thea Wiborg som koordinator.

Yacir Persson Chelbat

Ordförande och grundare av Diversity Index Award samt innovationsdirektör Securitas

Som affärsutvecklings- och innovationschef på Securitas har Yacir varit drivande i den transformation Securitas har gjort för att gå från ett vaktbolag till säkerhetsföretag med fokus på teknisk expertis. Han ingår i olika styrelser och är även en ofta anlitat föredragshållare som utmärker sig genom att se värdet av teknik i affärer. 2009 startade han bolaget Diversityindex Sweden AB och 2012 tog han initiativ till prisutdelningen Diversity Index Award. Idag är Diversity Index Award en självständig ideell förening med syfte att driva prisutdelningen/galan och skapa en plattform för nätverk kring tolerans, mångfald och dialog. Yacir är styrelseordförande för föreningen Diversity Index Award och medlem i juryn. ​

Mie Jernbeck

VD Mentor International

Mie driver och äger konsultföretaget Mentor International sedan mer än 20 år och bor på Helgögård där hon även föder upp får och lamm i naturlig miljö. Genom Mentor International har hon utbildat mentorer för bättre mentorskap, kopplat många mentorer med adepter med professionell utveckling som syfte och är även gästföreläsare på Linnéuniversitet och Malmö universitet. Dessutom är Mie engagerad i ett antal styrelser och nätverksorganisationer och hon har varit med i kretsen kring Diversity Index Award sedan början och har även tidigare suttit i juryn.

Eva Engquist

fd. vice rektor Malmö universitet

Eva är tidigare vice rektor för Malmö universitet och hon har bland annat varit med att starta Mötesplats Social Innovation där hon även varit ordförande. Hon har lång erfarenhet av olika former av innovation och har bland annat varit innovationsansvarig på Malmö stad, varit medlem i Malmökommissionen för social hållbar hälsa, VD för Teknopol och forskningsparken i Uppsala liksom hon har haft en lång rad styrelseuppdrag ibland annat MINC, Connect Skåne, Forskning och Innovation i Skåne och Media Evolution. Eva har varit med i kretsen kring Diversity Index Award sedan början och har även tidigare suttit i juryn.

Johan Wessman

VD Øresundsinstituttet

Johan är vd för det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet och chefredaktör för nyhetsbyrån News Øresund. Han är en ofta anlitat moderator och föredragshållare kring utvecklingen i Öresundsregionen. Han har tidigare arbetat som journalist på Sydsvenska Dagbladet och vann Stora Journalistpriset 2008 och Guldspadepriset 2009. Mellan 2010 och 2016 var han ledamot i Föreningen Grävande Journalisters guldspadejury för att under 2017-2019 vara styrelseledamot i föreningen. Likaså har han varit engagerad i Diversity Index Awards jury och numera styrelse.

Petra Sörling

VD Rosengård fastigheter

Petra är vd för Rosengård fastigheter som utvecklar och förvaltar fastigheter i Rosengård. Företaget har 22 anställda som tillsammans pratar nio olika språk och har ett stort fokus på olika bosociala aktiviteter för att skapa en positiv utveckling i området. Hon är civilekonom i botten och har tidigare jobbat på bland annat Riksbyggen och HSB. Vid sidan av sitt vd-jobb har Petra även en karriär som bordtennisspelare och hon är styrelseordförande för Svenska Bordtennisförbundet och styrelseledamot i den internationella Bordtennisförbundet. Vid årsmötet i maj 2019 valdes Petra in i styrelsen för Diversity Index Award.

Mikael Stamming

konsult och strategisk rådgivare

Mikael är strategisk rådgivare, konsult och engagerad i en rad olika initiativ, bland annat Smart Little Village, en mötesplats för samhällsutvecklingen i mindre kommuner och ledamot i studieförbundet SNS Skånes styrelse. Han är tidigare utvecklingsdirektör på Region Skåne och har bland annat varit direktör för Öresundskomiteen, kommunikationsdirektör på Malmö stad och utvecklingschef i Helsingborg. Vid årsmötet i maj 2019 valdes Mikael in i styrelsen för Diversity Index Award.

Juryn

Alan_Ali_vinnare_Diversity_Index_Award_2018_SV

Alán Ali

Föreläsare och ordförande MÄN

Alan Ali är ordförande för organisationen MÄN, föreläsare och utbildare och har tidigare arbetat för bland annat RFSU och Fryshuset. Han arbetar aktivt för att öka mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor och har bland annat just varit med den svenska delegationen till FN:s största toppmöte för kvinnors rättigheter, CSW, Commission on the Status of Women. Förra året vann Alan kategorin kön i Diversity Index Award.

Balqis_khattab_jury_Diversity Index Award_2019_SV

Balqis Khattab

Socialentreprenör och Grundare Möllans Basement

Balqis Khattab är socialentreprenör i Malmö. Hon har bland annat startat Möllans Basement som är mötesplats för 16-26 åringar som hon kallar en roligare arbetsförmedling och hon har varit engagerat i flera olika initiativ för att starka unga tjejer. Just nu jobbar hon även som projektledare för Tjejdriven på Internationella Kvinnoföreningen. Balqis har varit med i juryn sedan 2018.

Cecilia Fredholm_jury_Diversity Index Award_2019_SV

Cecilia Fredholm

Kommunikation- och hållbarhetschef Stena Fastigheter

Cecilia Fredholm är Kommunikation- och hållbarhetschef på Stena Fastigheter som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Stena Fastigheter har länge varit branschledande inom social hållbarhet där Cecilia Fredholm har haft en betydande roll med att flytta fram positionerna. 2017 vann Stena Fastigheter i Malmös vd Unni Sollbe kategorin etnicitet i Diversity Index Award och Cecilia har varit medlem i juryn sedan förra året. 

Pär Viktorsson HArrby_jury_Diversity_Index_Award_2019_SV

Pär Viktorsson Harrby

Utvecklingskonsult och delägare Karlsson & Wiktorsson

Pär Viktorsson Harrby är utvecklingskonsult och delägare Karlsson & Wiktorsson. Företaget erbjuder tjänster inom utbildning, ledarskap och processledning med ett normkritiskt perspektiv och baserat på starka rättvisevärderingar. Tidigare har han bland annat varit verksamhetschef på RFSL, ordförande för Stockholm Pride och chef för verksamheten i Norra Europa inom Reach for Change. Pär har varit med i juryn sedan förra året.

Hanna_Gerdes_jury_Diversity_Index_award_2019_SV

Hanna Gerdes

Jurist och grundare Hanna and Goliath Law & Education

Hanna Gerdes är människorättsjurist, författare, föreläsare och grundare till Hanna and Goliath Law & Education som är juristbyrå med fokus på fortbildning kring mänskliga rättigheter. Hanna har tidigare arbetat som jurist på Diskrimineringsombudsmannen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten, utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter samt sakkunnig med ansvar för demokratifrågor på Rosenbad. 2018 vann hon kategorin trosuppfattning i Diversity Index Award för sitt arbete med att leda Sveriges första interreligiösa ledarskap- och mentorskapsprogram för kvinnor.  

hanna-Sigsjo

Hanna Sigsjö

Verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation Malmö universitet

Hanna Sigsjö är verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation. Malmö universitet har sedan 2010 varit värd för MSI som har utvecklats i nära samarbete med Malmö stad. MSI skalas nu upp och etableras över hela landet tillsammans med flera andra universitet och med stöd från Vinnova. Plattformen ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. Hanna har tidigare arbetat som affärsutvecklare på Teknopol och Minc och sedan 2016 har hon varit aktiv i Diversity Index Awards jury. 

Verenice_Bengtsson_jury_Diversity Index Award_2019

Verenice Bengtsson

Jurist och projektledare Drivkraft Malmö

Verenice Bengtsson är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och jobbar för närvarande som projektledare på Drivkraft Malmö, som vann kategorin ålder i Diversity Index Award 2016. Drivkraft är en ideell förening som erbjuder mentorskap och läxhjälp och siktar till att alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter. Verenice har tidigare bland annat jobbat som generalsekreterare på Honduras Migrationsverk, är medförfattare till en handbok om mångfaldssmart företagande och blev nyligen vald som vice ordförande i Business and Professional Women – Malmö. Verenice är ett nytillskott i juryn i år.

Yacir_Persson_Chelbat_jury_Diversity Index Award_2019_SV

Yacir Persson Chelbat

Styrelseordförande Diversity Index Award

Yacir Persson Chelbat är grundaren till Diversity Index och har sedan 2012 drivit Diversity Index Award som ett privat initiativ. Han har även startat bolaget Diversityindex Sweden AB och tillsammans med forskare från ett par regionala universitet byggt ett verktyg som kan mäta värdet av mångfald i företag och organisationer. Företaget är idag vilande och priset drivs istället genom den ideella föreningen med syfte att utveckla Diversity Index Award som en unik mötesplats. Yacir arbetar som affärsutvecklings- och innovationsdirektör på Securitas och är också styrelseordförande för föreningen Diversity Index Award samt medlem i juryn. 

Juryns funktion

Juryn för Diversity Index Award gör ett oerhört viktigt arbete. De jobbar ideellt med att hitta lämpliga kandidater såväl som att bedöma inkomna nomineringar. Inom varje kategori utses tre finalister och en av dessa utses till vinnare.

Hur arbetar juryn?

Via det elektroniska nomineringsformuläret på hemsidan är det möjligt för vem som helst att nominera en person till en av kategorierna. När nomineringen stänger i juni är det juryns uppgift att bedöma de nominerades kvalitet och relevans utifrån den angivna motiveringen och egen research av de nominerades insatser. Bedömningen ska ske efter följande kriterier:

Relevans
Hur relevant är den gärning som ska bedömas i förhållande till respektive kategori av mångfaldspriset?

Nytänkande
Hur unik är den gärning som ska bedömas?

Engagemang/civilkurage
Hur stort personligt mod och engagemang ligger bakom den gärning som ska bedömas?

Självständighet
Är insatsen en del av en privat eller offentlig stödinsats eller är det en självständig handling eller verksamhet?

Genomslag
Hur stor påverkan på mångfalden har den gärning som ska bedömas? Når gärningen utanför den egna gruppen?

Vinnaren inom en kategori är en person, ett företag eller organisation som har agerat tydligt och bestämt för att stärka mångfald, tolerans, rättvisa och mänskliga rättigheter. Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas. Utfallen måste vara tydliga och vinnaren ska vara en förebild för andra samt spegla det samhälle vi lever i. Det är samtidig önskvärt att juryn har i åtanke att pristagaren får nytta av priset genom att prioritera att lyfta fram personer som inte tidigare uppmärksammats.

Hur fattar juryn beslut?

Juryn ska som utgångspunkt utse tre finalister inom varje kategori och därav en vinnare. Det är önskvärt att juryn fattar ett konsensusbeslut efter diskussion av de inkomna nomineringarna såväl som egna förslag.

Om en jurymedlem har en särskilt nära relation eller pågående affärsrelation till en av de nominerade ska jurymedlemmen tala om detta för övriga jurymedlemmar och avstå vid eventuell omröstning om denna person om det finns risk för en jävsituation.

Förslaget till finalister och vinnare framläggs för styrelsen innan det offentliggörs i september. Enligt föreningens stadgar är det styrelsen som fastställer beslutet.

”Arbetet med att bedöma och rangordna nominerade kandidater till de olika priskategorierna ska bygga på av styrelsen fastställda kriterier och kan delegeras till en jury/arbetsgrupp. Beslut om pristagarna i de olika kategorierna fastställes av styrelsen. Styrelsens beslut går ej att överklaga” (§3)

Om det tillkommer ny information om en finalist eller vinnare, som visar på att denna inte kan leva upp till villkoren för priset, kan juryn ändra sitt beslut innan prisutdelningen.

Om Prisutdelningen

Diversity Index Award ska inspirera och skapa nya möten

Syftet med Diversity Index Award är att lyfta fram förebilder genom att uppmärksamma personer, företag och organisationer som på olika sätt bidrar till att motverka diskriminering och främja tolerans och rättvisa. 

Diversity Index Award är den enda mångfaldsprisutdelning som har ett brett perspektiv genom att inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Därtill har vi lagt en bredare kategori kallat årets förebild.

Vi vill synliggöra alla de fantastiska initiativen som finns. Vi vill uppmärksamma de människor som sliter för att förbättra världen. Vi vill att deras historia ska inspirera andra. Därför är mångfaldspriset så viktigt. Prisutdelningen som firas med en galakväll på Malmö Rådhus ska bli en särskilt bra kväll för finalisterna där de uppmärksammas för deras arbete och initiativ. Men kvällen är också en unik mötesplats. 

Här samlas näringsliv, sociala entreprenörer, ideella aktörer och representanter från den offentliga sektorn. Det uppstår helt säkert nya intressanta möten för alla gäster. Det blir mångfald på riktigt.

Årets prisutdelning äger rum på Malmö Rådhus den 16 oktober.