Vinnare

2018 och tidigare

Vinnare 2018

Diversity Index Award 2018 ägde rum på Malmö Rådhus den 24 oktober 2018.

Vinnare i kategori: Etnicitet

Ahmed Abdirahman

Näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare och som pristagare aktuell som initiativtagare till The Global Village och Järvaveckan.

Motivering

Det är i avgörande möten mellan människor som han skapat förutsättningar både för sin egen och andras utveckling. Med initiativ som The Global Village och Politikerveckan i Järva har han byggt nya plattformar för det demokratiska och breda samtalet om utanförskap, integration, mångfald och jämställdhet.

Om vinnaren

Ahmed Abdirahman kom till Sverige från Somalia i januari 1998. Ahmed är född i Mogadishu, uppvuxen i Tensta i Stockholm och har gått i skola i New York. Han arbetar nu som svensk näringslivsexpert på Stockholms Handelskammare. Ahmed är grundare av den ideella föreningen The Global Village och är bl a initiativtagare till Politikerveckan i Järva.

Vinnare i kategori: Kön

Alán Ali

Föreläsare och utbildare samt ordförande för riksorganisationen MÄN

Motivering

Han arbetar aktivt för att killar och män ska få upp ögonen för jämställdhet ur mäns perspektiv. Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan en samhällsfråga där alla och specifikt killar och män skall ta ett större ansvar. 

Genom sitt arbete vill han få fler att våga säga nej till patriarkala normer och värderingar som han anser skadar alla oavsett kön.

Om vinnaren

Alán Ali är frilansföreläsare och sedan i våras styrelseordförande för riksorganisationen MÄN. Alán är född i Kurdistan i Irak och kom till Sverige som barn efter två års flykt genom Iran, Syrien och Polen tillsammans med familjen. Under gymnasietiden drabbades han av våld och hot från nazistiska och rasistiska grupperingar vilket ledde till hans engagemang i antirasistiska föreningar. Han har studerat internationell migration och etniska relationer, genusvetenskap och mänskliga rättigheter.

Vinnare i kategori: Sexuell läggning

Ulrika Westerlund​

Expert på hbtq frågor

Motivering

Vinnaren i denna kategori har gjort verklig skillnad för hbtq-personer genom många års kamp i olika former. Hon har varit med och uppmärksammat problem som makthavare inte sett, presenterat lösningar och fått igenom konkreta resultat. Det har handlat om frågor kring hatbrott, hets mot folkgrupp, våld, asylrätt, möjlighet att bilda familj, hiv-prevention med mera.

Som förbundsordförande i RFSL var hon dessutom drivande i att utveckla den egna organisationen, då den tog avgörande steg för att bli en feministisk och antirasistisk organisation som även tar ställning i viktiga frågor om diskriminering och funktionalitet.

Om vinnaren

Ulrika Westerlund, expert på hbtq frågor som bland annat tidigare har varit förbundsordförande i RFSL, ordförande för Stockholm Pride och särskilt utredare för den statliga utredningen om transpersoners ställning och levnadsvillkor.

Vinnare i kategori: Ålder

Omid Mahmoudi

Initiativtagare till Ensamkommandes Förbund

Motivering

Genom att skapa en gemensam social plattform för unga på flykt så att de kan träffas, hjälpas åt i det nya landet och för att känna sig delaktiga i samhället har årets vinnare tillsammans med andra skapat möjligheten för unga på flykt att göra sin röst hörda.

Genom denna plattformen får också ungdomarna möjlighet att lära sig om demokrati och jämlikhet. I en värld med en snabb global utveckling är alla krafter som kan stärka Sverige i en positiv riktning välkomna.

Om vinnaren

Omid Mahmodi har växt upp i Afghanistan men tvingades fly under 2010. På väg mot Norge stannade han i Malmö och valde att stanna här sedan han blivit väl mottagen. Han lärde känna den svenska föreningskulturen grundad på demokrati. Men när han inte fann någon fungerande förening för nyanlända samlade han några vänner och grundade Ensamkommandes förbund som i dag växt till 15 lokalföreningar i Sverige och med över 3000 medlemmar.

Vinnare i kategori: Funktionsnedsättning

Niclas Wennerlund

Initiativtagare till Bara Vanlig

Lars Nyström

Initativtagere till August No Stress Surf Café
i Malmö

Vinnare i kategori: Funktionsnedsättning

Motivering

Vi kommer för första gången att dela ett förstapris på två vinnare.

Den ena vinnaren ger unga med funktionsvarianter helt nya möjligheter. Hans initiativ har betytt att nya dörrar öppnats för unga människor att löpträna, att dela hälsosam rörelseglädje på sina egna villkor. Det starka engagemanget har gett många barn och unga livsglädje, sann social samhörighet och sund träning. Verksamheten startades i Nacka utanför Stockholm och finns nu på flera platser i Sverige. 


Den andre vinnaren erbjuder personer med funktionsnedsättning en chans att få in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt med sitt café försöka få en större förståelse för det som är lite annorlunda, att det inte är konstigt.

Om vinnarna

Niclas Wennerlund, initiativtagare till Bara Vanlig som ger barn och unga med funktionsvariationer möjligheten att löpträna. Verksamheten föddes ur viljan att sprida information och kunskap kring tolerans, acceptans och funkofobi. Niclas har en dotter med kognitiv funktionsvariation som gör att hon lever med ständiga epilepsianfall och är i behov av personlig assistans dygnet runt.

Lars Nyström är fyrbarnspappa och windsurfare som fick se ett videoklipp från en amerikansk familj med två barn med Downs syndrom som startat en coffee shop där det bara jobbar personer med någon form av funktionsnedsättning. Det inspirerade honom att skapa något liknande för sin son August, Lars son med Downs syndrom – August No Stress Surf Café.

Vinnare i kategori: Könsidentitet/könsuttryck

Kerstin Burman

Förbundsjurist på Unionen och som på ideell basis drivit transpersoners rättigheter.

Motivering

Ingen annan har som hon varit med och flyttat fram positionerna för transpersoners rättigheter genom juridisk kamp. Flera gånger har hon tagit sig an stelbent byråkrati som inte respekterat mänskliga rättigheter och tagit sig an institutionella orättvisor och övergrepp såsom tvångssteriliseringar.

Myndigheter har fått ändra policy och idag har tvångssteriliseringarna både upphört och staten börjat betala ersättning till offren. Hon är en av föregångarna i ett relativt nytt sätt att genom kamp i domstol tvinga fram reell tillämpning av de mänskliga rättigheterna.  

Om vinnaren

Kerstin Burman, förbundsjurist på Unionen, tidigare på LO-TCO Rättskydd och som på ideell basis drivit flera viktiga mål för transpersoners rättigheter bland annat frågan om tvångssteriliseringar. När politisk förändring dröjt i de frågorna har hon tillsammans med civilsamhället drivit ärenden i domstol för att understryka problematiken eller förändra rådande strukturer.

Vinnare i kategori: Trosuppfattning

Hanna Gerdes

Människorättsjurist och grundare av Hanna and Goliath Law & Education.

Motivering

Genom sitt arbete med Sveriges första interreligiösa ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor fokuserar hon på att höja kunskapen kring ämnet och öka respekten för mänskliga rättigheter.

Genom programmet skapar hon möten över trosgränser och med fokus på det kvinnorna har gemensamt snarare än det som skiljer åt. Det är genom att förändra konservativa strukturer inifrån och stärka kvinnors rättigheter på bred front som årets vinnare jobbar.

Om vinnaren

Hanna Gerdes är människorättsjurist och författare som har fortbildat drygt 20 000 chefer, medarbetare och förtroendevalda. Hon har tidigare bland annat arbetat som jurist vid Diskrimineringsombudsmannen, varit verksamhetsansvarig på Byrån mot Diskriminering, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten och utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter.

Vinnare i kategori: Årets förebild

Petter Stordalen

Grundare och tillsammans med sin familj ägare av Strawberry koncernen med Nordic Choice Hotels.

Motivering

Priset går till en person med stort samhällsengagemang och en öppen personalpolitik som innebär att hans företag ser varje enskild människas värde och möjligheter vilket bland annat lett till att de tagit emot 800 nyanlända som praktikanter.

Om vinnaren

Genom Strawberrykoncernen äger Petter Stordalen med familj ett av Nordens största och mest expansiva hotellbolag, Nordic Choice Hotels. Namnet Strawberry syftar på hur Stordalen i sin ungdom hemma i norska Porsgrunn fick lära sig sälja jordgubbar av sin far som betonade att han fick göra det bästa av varje situation: “sälj de bär du har, för det är de enda bär du kan sälja”. 

Petter A. Stordalen har utöver sitt framgångsrika företagande gjort sig känd för ett stort samhällsengagemang såväl när det gäller miljö som sociala frågor och entreprenörskap.

Vinnare 2015

Stäng meny