Mångfaldspriset

Diversity

Index Award

16 oktober 2019

Vad är Diversity Index Award?

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö. Styrelsen för föreningen består av: Yacir Persson Chelbat, ordförande och grundare av Diversity Index Award samt innovationsdirektör Securitas, Mie Jernbeck, vd Mentor International, Eva Engquist, fd. vice rektor Malmö universitet samt Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet. 

Vem kan vinna?

Priset är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att lyfta en individ eller en grupp för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa. Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas.

Det finns åtta kategorier, härav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sista kategorin kallar vi årets förebild.

Vinnare 2018

Diversity Index Award 2018 ägde rum på Malmö Rådhus den 24 oktober 2018.

Kategori: Etnicitet

Ahmed Abdirahman

Näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare och som pristagare aktuell som initiativtagare till The Global Village och Järvaveckan.

Kategori: Kön

Alán Ali

Föreläsare och utbildare samt ordförande för riksorganisationen MÄN

Kategori: Sexuell läggning

Ulrika Westerlund

Expert på hbtq frågor.

Kategori: Ålder

Omid Mahmoudi

Initiativtagare till Ensamkommandes Förbund

Kategori: Funktionsnedsättning

Niclas Wennerlund

Initiativtagare till Bara Vanlig

Kategori: Funktionsnedsättning

Lars Nyström

Initativtagere till August No Stress Surf Café

Kategori: Könsidentitet/könsuttryck

Kerstin Burman

Förbundsjurist på Unionen och som på ideell basis drivit transpersoners rättigheter

Kategori: Trosuppfattning

Hanna Gerdes

Människorättsjurist och grundare av Hanna and Goliath Law & Education.

Kategori: Årets förebild

Petter Stordalen

Grundare och tillsammans med sin familj ägare av Strawberry koncernen med Nordic Choice Hotels.

2018

Nominera 2019

Alla har möjlighet att nominera en person, organisation eller ett företag till en av kategorierna i Diversity Index Award.

Fram till den 20 juni 2019 är det möjligt för alla, även jurymedlemmarna, att nominera till Diversity Index Award. Juryn går sedan igenom alla inkomna nomineringar och väljer som utgångspunkt tre finalister inom varje kategori utifrån kriterierna; relevans, nytänkande, engagemang, självständighet och genomslag.

Priset är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att lyfta en individ eller en grupp för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa samt motverka diskriminering inom de sju olika diskrimineringsgrunderna.

Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas.

Årets jury består av: Alan Ali, föreläsare och ordförande MÄN, Balqis Khattab, grundare Möllans Basement, Cecilia Fredholm, kommunikationschef Stena Fastigheter, Hanna Gerdes, jurist och grundare Hanna and Goliath Law & Education, Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation Malmö universitet, Pär Viktorsson Harrby, utvecklingskonsult och delägare Karlsson & Wiktorsson, Verenice Bengtsson, jurist och projektledare Drivkraft Malmö Yacir Persson Chelbat, styrelseordförande Diversity Index Award

Du kan nominera inom dessa kategorier:

  • Kön
  • Sexuell läggning
  • Ålder
  • Funktionsnedsättning
  • Könsidentitet / Könsuttryck
  • Trosuppfattning
  • Etnicitet
  • Årets förebild

Medlemmar och partners

Diversity Index Award är inte bara en prisutdelning och en galakväll. Det är en mötesplats. En kväll där vi lyfter fram de goda historierna, de som inspirerar och imponerar och där alla får möjlighet att knyta nya kontakter med människor som de annars aldrig träffat. Malmö stad är värd för kvällen på Malmö Rådhus.
För att utveckla verksamheten kring prisutdelningen skapades en ideell förening sommaren 2018. Medlemskap i föreningen står öppet för företag, akademi, privata och offentliga institutioner samt enskilda med intresse och engagemang för ett tolerant och demokratiskt samhälle.
De första partners som valt att engagera sig i föreningen är Wihlborgs Fastigheter och Rosengård Fastigheter. 

Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö. Styrelsen för föreningen består av: Yacir Persson Chelbat, ordförande och grundare av Diversity Index Award samt innovationsdirektör Securitas, Mie Jernbeck, vd Mentor International, Eva Engquist, fd. vice rektor Malmö universitet samt Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet. 

Medlem & Partner

För att utveckla verksamheten kring prisutdelningen skapades en ideell förening sommaren 2018.

Medlemskap i föreningen står öppet för företag, akademi, privata och offentliga institutioner samt enskilda med intresse och engagemang för ett tolerant och demokratiskt samhälle.

Kontakt

Koordinator: 
Thea Wiborg

Initiativtagare och styrelseordförande: 
Yacir Persson Chelbat