Vinnare

2019 och tidigare

Vinnare 2019

Diversity Index Award 2019 ägde rum på Malmö Rådhus den 16 oktober 2019.

Vinnare i kategori: Etnicitet

Stiftelsen Ester

På bild Kerstin Thulin

Motivering

Årets vinnare stärker utrikesfödda kvinnor genom kreativa metoder för att finna kapital, bygga nätverk, utveckla och ta fram hållbara affärsplaner på väg in i entreprenörskap och eget företagande. De arbetar för att bygga upp kvinnornas självförtroende, ifrågasätta normer som skapar exkluderande strukturer samt visa att alla kvinnor, oavsett etnisk bakgrund, kan bidra fullt ut för ökad affärsnytta. Organisationens långsiktiga arbete med att bryta utanförskap genom att bygga entreprenörskap är viktigt för att inga kvinnor ska lämnas utanför Sveriges hållbara utveckling.

Om vinnaren

Stiftelsen Ester erbjuder kvinnor med invandrarbakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden utbildning och coachning i företagande och entreprenörskap, nätverksbyggande och mikrolån med målet om egenförsörjning.

Vinnare i kategori: Kön

TRIS - Tjejers rätt i samhället

På bild Talin Davidian och My Hellberg

Motivering

Årets vinnare går i bräschen i försvaret av mänskliga rättigheter och arbetar för varje individs rätt till sin egen kropp, rätt att få göra egna val och rätt att få bestämma över sitt eget liv. Via sitt skyddade boende och hjälptelefon bistår de med konkret och handfast hjälp till flickor och pojkar, kvinnor och män, hbtqi personer, par och personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersförtryck och hedersrelaterat våld. De har tagit fram Sveriges första lättlästa bok om hedersrelaterat förtryck bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och via fortbildning och opinionsbildning bidragit till att sätta frågor om vardagsheder högt upp på den politiska agendan.

Om vinnaren

TRIS är en ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Genom bland annat läxhjälp, simskola och kulturaktiviteter bedriver de ett förebyggande arbete, skyddade boenden och familjehemsverksamhet på Madickengården erbjuds som akut stöd och utbildningsverksamhet bidrar till att kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck förbättras hos myndigheter, skolor och organisationer. TRIS har även tagit fram Sveriges första lättlästa bok om hedersrelaterat våld och förtryck bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vinnare i kategori: Sexuell läggning

Sápmi Pride

På bild Timimie Gassko Märak

Motivering

Årets vinnare tar avstamp i glädje och gemenskap i organisationens arbete för att människor ska kunna vara den de vill. Ett arbete som också handlar om att få leva det liv en vill. Att älska fritt från normen. Att inkluderas med självklarhet i samhällets olika strukturer. Att säkerställa representation på alla nivåer i samhället. Att nyansera vad det betyder att vara del av en ursprungskultur och hur HBTQ-personers erfarenheter också ska vara en självklar del av den identiteten och uttrycket. Genom att arrangera en pridefestival utifrån ett brett och banbrytande arbetssätt lyfts såväl glädje, stolthet och empowerment tillsammans med kamp mot diskriminering i olika former.

Om vinnaren

Sápmi Pride startades 2014 som den första samiska regnbågsfestival. Varje år arrangeras Sápmi Pride på olika platser, bland annat har det varit i Kiruna, Östersund, Trondheim i Norge och nästa år firas i Ochejohka i Finland. Med missionen att arrangera en festival ”in a native way, the Saami way” arrangeras en pridefestival utifrån ett brett och banbrytande arbetssätt som lyfter såväl glädje, stolthet och empowerment tillsammans med kamp mot diskriminering i olika former. 

Vinnare i kategori: Ålder

Maskrosbarn

På bild Therese Eriksson.

Motivering

Årets vinnare anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Under 14 år har de jobbat aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid genom långsiktiga stödprogram. Utgångspunkten för arbetet är alltid barnen och deras erfarenheter och genom ett gediget arbete med opinionsbildning och fortbildning synliggörs barns rättigheter och att unga har kraften att själva förändra och påverka.

Om vinnaren

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har i över 14 år arbetat med barn som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller utsätter dem för våld. Förutom att bedriva stödprogram för unga bedriver Maskrosbarn ett gediget opinionsarbete kring frågorna, alltid med utgångspunkt i vad unga själva anser kan förbättras i samhället utifrån sina erfarenheter. 

Vinnare i kategori: Funktionsnedsättning

Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande för Unga Rörelsehindrade

Motivering

Årets Vinnare står modigt upp för principen om allas likas värde. Att ingen ska lämnas utanför eller efter. Vinnaren är med och förändrar samhället som en viktig röst för tillgänglighet, för rätten att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. En basal nyckel för tillgänglighet och jämlikhet är personlig assistans, där vinnaren bjudit hårt motstånd till den pågående nedmonteringen som inte minst drabbar barn och unga i samhället som berövas både nutid och framtid.

Om vinnarna

Björn Häll Kellerman är förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade är en tydlig röst kring LSS-lagstiftningen och ungas möjligheter till ett fullgott liv och delaktighet i demokrati och samhällsliv.

Vinnare i kategori: Könsidentitet/könsuttryck

Jacko Nilsson

Aktiv i Transammans och RFSL Ungdom

Motivering

Årets vinnare är en ung fighter som är aktiv i flera olika fora för att förbättra livet för unga transpersoner. Genom att skapa mötesplatser för barn som är trans eller funderar kring sin könsidentitet och deras närstående i en unik lägerverksamhet görs ett viktigt arbete. Att transbarn får träffa andra barn i liknande situationer och delta i både sociala och utbildande aktiviteter stärker självkänslan hos barnen och hjälpar dem inse att de inte är ensamma. Samtidigt som mötesplatserna skapar trygga ramar för barn som vill utforska sin könsidentitet bidrar arbetet till att synliggöra transbarn och nyansera bilden av transpersoner.

Om vinnaren

Jacko Nilsson är aktiv i RFSL Ungdom och Transammans – förbundet för transpersoner och närstående – och en drivande kraft bakom Transkollot för barn.

Vinnare i kategori: Trosuppfattning

Tillsammans för Sverige

På bild Liam Sallmander och Dina Alami.

Motivering

Alla människor har en berättelse som är värd att berättas. Historien om ditt liv, din tro eller livsåskådning ska komma direkt från dig, utan mellanhänder. Årets vinnare bedriver ett långsiktigt och gediget arbete för att skapa förståelse och interreligiös dialog mellan unga i Sverige. Unga ges möjlighet att gå interreligös ledarskapsutbildning, leda interreligiös dialog och att skapa en trygg plattform för en bra diskussion. Istället för att prata om varandra vill årets pristagare uppmuntra till att prata med varandra och visa hur religion och tro kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Om vinnaren

Tillsammans för Sverige är en verksamhet på Fryshuset där unga kan få interreligiös vägledning och stöd med syftet att skapa en djupare förståelse för andras religion och kulturella bakgrund samt att motverka främlingsfientlighet, fördomar, rasism och extremism. Verksamheten som startades 2011 omfattar bland annat ledarskapsutbildningar, workshops och skolprogram.

Vinnare i kategori: Årets förebild

Ungdomsledarna i Right To Play

På bild Ali Zardadi, Rana Jumaah och Mohammed Salleban

Motivering

Att vara en del av samhället är både en skyldighet och ett ansvar. Årets vinnare är en organisation som har jobbat med att inkludera en utsatt grupp i det svenska samhället. Genom att arbeta individanpassat med utbildning, språkkunskap och idrott, har de underlättat för nyanlända ungdomar att komma in i det svenska samhället, stärka sin självkänsla, sitt nätverk och bygga sin självständighet. Ungdomsledarna som med stort engagemang driver detta arbete har själva gjort resan till Sverige och är viktiga förebilder inte bara för nyanlända ungdomar utan för alla.

Om vinnaren

Right To Play Sverige startades 2016 och är en del av Reach for Changes inkubator ”Innovation for Integration”. De driver olika aktiviteter för och med nyanlända ungdomar i samarbete med kommuner, näringslivet och föreningslivet, särskilt idrottsrörelsen. Syftet är att stärka ungdomarnas språk, nätverk, självkänsla och anställningsbarhet och därigenom bli aktiva deltagare i samhället. Arbetet drivs av ungdomsledare som själva gjort resan till Sverige.

Vinnare 2015

Stäng meny