Vinnarna i Diversity Index Award 2019

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Diversity Index Award 2019 arrangerades på Malmö Rådhus onsdag den 16 oktober. Inom varje av de åtta kategorierna presenterades tre finalister och en vinnare korades. Det var en inspirerande kväll där alla finalisterna tillsammans visar på att det finns många goda krafter som verkar för att främja mångfald och rättvisa och detta på många olika sätt.

 

ETNICITET

Vinnare i kategorin Etnicitet 2019 är Stiftelsen Ester.

I kategorin var Projektet Vidga Normen, ÅF och Stiftelsen Ester finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 


J
uryns motivering: Årets vinnare stärker utrikesfödda kvinnor genom kreativa metoder för att finna kapital, bygga nätverk, utveckla och ta fram hållbara affärsplaner på väg in i entreprenörskap och eget företagande. De arbetar för att bygga upp kvinnornas självförtroende, ifrågasätta normer som skapar exkluderande strukturer samt visa att alla kvinnor, oavsett etnisk bakgrund, kan bidra fullt ut för ökad affärsnytta. Organisationens långsiktiga arbete med att bryta utanförskap genom att bygga entreprenörskap är viktigt för att inga kvinnor ska lämnas utanför Sveriges hållbara utveckling.

Stiftelsen Ester erbjuder kvinnor med invandrarbakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden utbildning och coachning i företagande och entreprenörskap, nätverksbyggande och mikrolån med målet om egenförsörjning.

 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vinnare i kategorin Funktionsnedsättning 2019 är Björn Häll Kellerman.

I kategorin “Funktionsnedsättning” var Björn Häll Kellerman, Christine Bylund (ej på bild) och Funka, här representerad av Marie Wirkestrand (t.h.), finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 

 


Juryns motivering:
 Årets Vinnare står modigt upp för principen om allas likas värde. Att ingen ska lämnas utanför eller efter. Vinnaren är med och förändrar samhället som en viktig röst för tillgänglighet, för rätten att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. En basal nyckel för tillgänglighet och jämlikhet är personlig assistans, där vinnaren bjudit hårt motstånd till den pågående nedmonteringen som inte minst drabbar barn och unga i samhället som berövas både nutid och framtid.

Björn Häll Kellerman är förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade är en tydlig röst kring LSS-lagstiftningen och ungas möjligheter till ett fullgott liv och delaktighet i demokrati och samhällsliv. Björn är finalist i kategorin “Funktionsnedsättning” till Diversity Index Award 2019.

 

KÖN

Vinnare i kategorin Kön 2019 är TRIS – Tjejers rätt i samhället.

I kategorin “Kön” var SBAB, Lina Hestner Fri och TRIS, Tjejers rätt i samhället finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 


Juryns motivering: 
Årets vinnare går i bräschen i försvaret av mänskliga rättigheter och arbetar för varje individs rätt till sin egen kropp, rätt att få göra egna val och rätt att få bestämma över sitt eget liv. Via sitt skyddade boende och hjälptelefon bistår de med konkret och handfast hjälp till flickor och pojkar, kvinnor och män, hbtqi personer, par och personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersförtryck och hedersrelaterat våld. De har tagit fram Sveriges första lättlästa bok om hedersrelaterat förtryck bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och via fortbildning och opinionsbildning bidragit till att sätta frågor om vardagsheder högt upp på den politiska agendan.

TRIS – Tjejers rätt i samhället är en ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Genom bland annat läxhjälp, simskola och kulturaktiviteter bedriver de ett förebyggande arbete, skyddade boenden och familjehems-verksamhet på Madickengården erbjuds som akut stöd.

 

SEXUELL LÄGGNING

Vinnare i kategorin Sexuell läggning 2019 är Sápmi Pride.

I kategorin “Sexuell läggning” var Aino Gröndahl, Preethi Huczkowski och Sápmi Pride finalister. Sistnämnde blev representerat av Timimie Märak. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 

 

Juryns motivering: Årets vinnare tar avstamp i glädje och gemenskap i organisationens arbete för att människor ska kunna vara den de vill. Ett arbete som också handlar om att få leva det liv en vill. Att älska fritt från normen. Att inkluderas med självklarhet i samhällets olika strukturer. Att säkerställa representation på alla nivåer i samhället. Att nyansera vad det betyder att vara del av en ursprungskultur och hur HBTQ-personers erfarenheter också ska vara en självklar del av den identiteten och uttrycket. Genom att arrangera en pridefestival utifrån ett brett och banbrytande arbetssätt lyfts såväl glädje, stolthet och empowerment tillsammans med kamp mot diskriminering i olika former.

Sápmi Pride är en pridefestival som startades 2014 med den första samiska regnbågsfestival som avhölls i Kiruna. Varje år på sensommaren samlar Sápmi Pride men arrangeras på olika platser i Sápmi, bland annat har det varit i Östersund, Trondheim i Norge och nästa år firas i Ochejohka i Finland. Under 2019 bildade arrangörerna en förening för hbtq-personer i Sápmi under namnet Garmeres som betyder “stolthet” på sydsamiska.

 

TROSUPPFATTNING

Vinnare i kategorin Trosuppfattning 2019 är Tillsammans för Sverige.

I kategorin “Trosuppfattning” var Tillsamman för Sverige, Pernilla Landin och Lars Gårdfeldt (ej på bild) finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 


Juryns motivering: 
Alla människor har en berättelse som är värd att berättas. Historien om ditt liv, din tro eller livsåskådning ska komma direkt från dig, utan mellanhänder. Årets vinnare bedriver ett långsiktigt och gediget arbete för att skapa förståelse och interreligiös dialog mellan unga i Sverige. Unga ges möjlighet att gå interreligös ledarskapsutbildning, leda interreligiös dialog och att skapa en trygg plattform för en bra diskussion. Istället för att prata om varandra vill årets pristagare uppmuntra till att prata med varandra och visa hur religion och tro kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Tillsammans för Sverige är en verksamhet på Fryshuset där unga kan få interreligiös vägledning och stöd med syftet att skapa en djupare förståelse för andras religion och kulturella bakgrund samt att motverka främlingsfientlighet, fördomar, rasism och extremism.Verksamheten som startades 2011 omfattar bland annat ledarskapsutbildningar, workshops och skolprogram.

 

ÅLDER

Vinnare i kategorin Ålder 2019 är Maskrosbarn.

I kategorin “Ålder” var Marie McShane, Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 

 

Juryns motivering: Årets vinnare anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Under 14 år har de jobbat aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid genom långsiktiga stödprogram. Utgångspunkten för arbetet är alltid barnen och deras erfarenheter och genom ett gediget arbete med opinionsbildning och fortbildning synliggörs barns rättigheter och att unga har kraften att själva förändra och påverka.

Maskrosbarn har i över 14 år arbetat med barn som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller utsätter dem för våld. Förutom att bedriva stödprogram för unga bedriver Maskrosbarn ett gediget opinionsarbete kring frågorna, alltid med utgångspunkt i vad unga själva anser kan förbättras i samhället utifrån sina erfarenheter

 

KÖNSIDENTITET/KÖNSUTTRYCK

Vinnare i kategorin Könsidentitet/könsuttryck  2019 är Jacko Nilsson.

I kategorin “Könsidentitet/könsuttryck” var Jacko Nilsson, Lio Gustafsson och Mia-Jonas Plunteman finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 

 

Juryns motivering: Årets vinnare är en ung fighter som är aktiv i flera olika fora för att förbättra livet för unga transpersoner. Genom att skapa mötesplatser för barn som är trans eller funderar kring sin könsidentitet och deras närstående i en unik lägerverksamhet görs ett viktigt arbete. Att transbarn får träffa andra barn i liknande situationer och delta i både sociala och utbildande aktiviteter stärker självkänslan hos barnen och hjälpar dem inse att de inte är ensamma. Samtidigt som mötesplatserna skapar trygga ramar för barn som vill utforska sin könsidentitet bidrar arbetet till att synliggöra transbarn och nyansera bilden av transpersoner.

Jacko Nilsson är aktiv i RFSL Ungdom och Transammans – förbundet för transpersoner och närstående – och en drivande kraft bakom Transkollot för barn upp till 13 år. 

 

ÅRETS FÖREBILD

Vinnare i kategorin Årets förebild 2019 är Ungdomsledarna i Right To Play.

I kategorin “Årets förebild” var Bledar Zuta, Skåne Stadsmission och Ungdomsledarna i Right To Play finalister. Foto: Johan Wessman.

 

 

 

 

 

 

 

Juryns motivering: Att vara en del av samhället är både en skyldighet och ett ansvar. Årets vinnare är en organisation som har jobbat med att inkludera en utsatt grupp i det svenska samhället. Genom att arbeta individanpassat med utbildning, språkkunskap och idrott, har de underlättat för nyanlända ungdomar att komma in i det svenska samhället, stärka sin självkänsla, sitt nätverk och bygga sin självständighet. Ungdomsledarna som med stort engagemang driver detta arbete har själva gjort resan till Sverige och är viktiga förebilder inte bara för nyanlända ungdomar utan för alla.

Right To Play startades 2016 och är en del av Reach for Changes inkubator “Innovation for Integration”. De driver olika aktiviteter för och med nyanlända ungdomar i samarbete med kommuner, näringslivet och föreningslivet, särskilt idrottsrörelsen.Syftet är att stärka ungdomarnas språk, nätverk, självkänsla och anställningsbarhet. Arbetet drivs av ungdomsledare som själva gjort resan till Sverige.

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny