Finalisterna i kategorin “Kön” Diversity Index Award 2019

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Finalisterna i kategorin “Kön” har alla gjort något för att främja mångfald i relation till jämställdhet.

SBAB

SBAB Bank är ett av de företag som agerat efter # Metoo-berättelserna. Tillsammans med stiftelsen Make Equal har SBAB bland annat skapat inkluderingsverktyget Respekttrappan som är ett verktyg i sju steg som ska få alla medarbetare till att reflektera, samtala om och träna på respekt och jämlikhet. 

“Alla människors lika värde och tillgång till samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en självklarhet för oss, och borde vara för alla. Men vi är dessutom övertygade om att det är helt avgörande för vår förmåga att fortsätta vara framgångsrika och konkurrenskraftiga: att vi förmår bejaka och ta tillvara våra olikheter, inkludera fler grupper och perspektiv för att kunna fortsätta vara innovativa och förstå våra kunders behov nu och i framtiden. Genom att öka insikten om hur normer och strukturer påverkar och begränsar oss, vill vi öka våra förutsättningar att vara öppna, inkluderande och nyfikna.”

Läs mer här: 
https://www.respekttrappan.se/#/
https://news.cision.com/…/sbab-lanserar–respekttrappan—-…

 

Lina Hestner Fri

Lina Hestner Fri är en drivande kraft i strategiskt och förebyggande arbete med jämlikhetsfrågor på Stena Line. Hon har arbetat med alla diskrimineringsgrunder och exempelvis arbetat mot sexuella trakasserier, med att coacha chefer, utbildat HR-personal och sett till att samtliga fartygsanställda inom sitt område fått utbildning.

”Jag fick ansvaret att utforma en Jämställdhets- och mångfaldsplan som ett sidouppdrag och sedan arbetade jag som HR Business Partner och var den som fick ta emot anmälningar vad det gäller trakasserier. Jag såg att vi behövde generellt öka medvetenheten kring diskriminering, trakasserier och mobbing ombord på våra Svenskflaggade fartyg (som omfattades av planen). Mina kollegor och jag genomförde tillsammans med Kristina Gow den Visdom den största utbildningssatsningen från HR på många år, eller kanske någonsin. Medvetenheten ökade och vi fick in fler anmälningar som kunde utredas. Målet för satsningen var nolltolerans inom området.”

Läs mer här: 
https://www.stenaline.com/our-sustainable-journey/our-focus-areas

TRIS – Tjejers rätt i samhället

TRIS – Tjejers rätt i samhället är en ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Genom bland annat läxhjälp, simskola och kulturaktiviteter bedriver de ett förebyggande arbete, skyddade boenden och familjehems-verksamhet på Madickengården erbjuds som akut stöd och utbildningsverksamhet bidrar till att kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck förbättras hos myndigheter, skolor och organisationer. 

”TRIS vill med vårt arbete verka för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld där individer, barn som vuxna, utifrån egen kapacitet och förmåga kan välja sitt eget liv och sin egen framtid.”

Läs mer här: 
https://www.tris.se
https://www.madickengarden.se

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny