Finalisterna i kategorin “Funktionsnedsättning” Diversity Index Award 2019

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Finalisterna i kategorin “Funktionsnedsättning” har alla gjort något för att främja mångfald i relation till funktionsvariation.

Björn Häll Kellerman

Foto: Linnea Bengtsson

Björn Häll Kellerman är förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade är en tydlig röst kring LSS-lagstiftningen och ungas möjligheter till ett fullgott liv och delaktighet i demokrati och samhällsliv. 

”Jag vill öka jämlikheten för unga i situationer liknande min egen. Oavsett hur ens kropp fungerar ska man kunna ta del av samhället – på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar. Därför är tillgänglighet och personlig assistans några av de absolut viktigaste frågorna att kämpa för.”

Läs mer här:
https://www.dagenssamhalle.se/…/saknas-politiskt-intresse-f…
http://ungarorelsehindrade.se

 

Christine Bylund

Foto:  Malin Grönborg

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå Universitet där hon forskar om strukturer som påverkar vardagslivet för personer med normbrytande funktionalitet. Genom sitt arbete sprider hon kunskap om livsvillkoren för de som lever med en funktionsvariation, normer om funktionalitet och funkofobi. 

“Med mitt arbete vill jag förändra synen på frågor som rör funktionalitet och funktionsrätt till att handla om frågor om makt och möjligheter som angår alla, inte enbart den som samhället ser som funktionsnedsatt. Det innebär också att arbeta intersektionellt med funktionsmaktsordningen som en av flera maktordningar, som hänger ihop med och påverkar föreställningar om kön, sexualitet, ålder och vithet och svenskhet.”


Läs mer här:

https://specialpedagogik.se/jag-kunde-liksom-inte-aspirera-pa-nagon-typ-av-normalitet/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6948081

Funka

Funka startade sin verksamhet som ett ideellt projekt, men är idag ett konsultbolag med kontor i Stockholm, Oslo och Madrid. Affärsidén är att sälja konsulttjänster kring allt som har med tillgänglighet att göra. Framför allt handlar det om digitalt innehåll, design och teknik för till exempel bokningssystem, appar och automater, men även tillgänglighet i byggd miljö, interna processer och bemötande. 

”Med hjärta utbildar, designar och utvecklar vi enligt principen design för alla och skapar ett mer inkluderande samhälle. Vår stora drivkraft är att skapa tillgängliga tjänster som förbättrar och förenklar livet för alla människor och samhället i stort. Vi samarbetar ofta med funktionshinderrörelsen och många olika universitet, eftersom vi tror på att dela kunskap och vidga våra vyer.”

Läs mer här:
https://www.funka.com

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny