Finalisterna i kategorin “Etnicitet” Diversity Index Award 2019

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Finalisterna i kategorin “Etnicitet” har alla gjort något för att främja mångfald i relation till etnicitet.

Stiftelsen Ester

Stiftelsen Ester erbjuder kvinnor med invandrarbakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden utbildning och coachning i företagande och entreprenörskap, nätverksbyggande och mikrolån med målet om egenförsörjning. Ester är finalist i kategorin ”Etnicitet” till årets Diversity Index Award. Kerstin Thulin, en av de tre grundare och styrelseordförande, svarar på vad Ester vill förändra.

”Vi måste våga tänka nytt. Istället för att lägga pengar och stöd som permanentar ett utanförskap, fokuserar Ester på att hjälpa kvinnor att komma ur det. Det ger ringar på vattnet. När barnen ser sin mamma vara välmående och stark, förs känslan över till dem. Kvinnorna är förebilder för fler i målgruppen och när de bevisar att de har lyckats ger det resultat som sträcker sig. Förutom jobb och pengar till egen försörjning, ger ett framgångsrikt entreprenörskap stärkt självkänsla och positiva effekter. Skatteintäkter istället för utgifter. Och i förlängningen möjlighet till sysselsättning för fler. Det är en bättre väg att gå. Och ett värdigare liv för alla.”

Läs mer här:
http://stiftelsenester.se

 

Projektet Vidga normen

Foto: Marcus Bertilsson på Länsstyrelsen i Stockholms län 

Projektet Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet öka kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg och har bland annat gjort en handbok till arbetsgivare som vill arbeta mot diskriminering utifrån hudfärg.

Projektledare Katarina de Verdier, utbildningsledare Kitimbwa Sabuni och utbildare Marie Cham svarar på frågan vad de vill förändra med projektet:

”Med Vidga normen vill vi öppna upp arbetsmarknaden för alla svenskar oavsett hudfärg”.

Läs mer om projektet här
http://vidganormen.se

 

ÅF

ÅF har under de senaste åren aktivt satsat på att hitta, coacha och matcha utlandsfödda ingenjörer till jobb inom ÅF och idag jobbar nästan 200 ingenjörer med utländsk bakgrund i bolaget. De två Diversity Coaches Sofia Klingberg och Amir Nazari svarar på frågan om vad de vill förändra med deras arbete:

”Vi vill förändra kompetensförsörjning i högsta grad och med det affärsmässighet och lönsamhet, kreativitet och trevligare atmosfär på jobbet, högre acceptans och inkludering. Mångfald, inkludering är avgörande faktorer för framgång. Vi vet att vår satsning på att attrahera och rekrytera nyanlända/utrikesfödda ingenjörer inte bara gynnat kompetensförsörjning utan också bidragit till att behålla och engagera våra kompetenta och talangfulla kollegor på ÅF. Diverse undersökningar har visat att satsning har skapat stolthet hos våra medarbetare men också förstärkt vårt varumärke och vår attraktion som en samhällsengagerad arbetsgivare.”

Läs mer här:
https://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter/2018/nyanlanda-ingenjorer/

https://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter/2019/af-finalist-i-diversity-index-award-2019/

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny