Finalisterna i kategorin “Årets förebild” Diversity Index Award 2019

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Finalisterna i kategorin “Årets förebild” har alla gjort något särskilt för att främja mångfald och rättvisa.

Bledar Zuta

Bledar Zuta har gjort en skillnad för många ungdomar som elevkoordinator på Hermodsdals-skolan i Malmö och han arbetar nu som CTC-ledare i Malmö stad – Communities That Care – med att utveckla det långsiktiga arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. 

”Mitt mål med mitt arbete är att se till att barn och unga i Malmö får goda uppväxtvillkor. Att de får möjligheten att nå sina drömmar och erövra världen. Min dröm är ett skapa ett samhälle där varje barn får drömma sina egna drömmar och leva ett liv som de önskar oavsett var de kommer ifrån eller vilket område de bor i. Jag vill skapa förutsättningar så att varje barn blir bekräftat och sedda för den de är och inte vad andra vill att den ska vara. Min största önskan är att barnen i Malmö ska leva ett liv de förtjänar, ett liv av lycka och glädje.”

Läs mer här:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

 

 

Skånes Stadsmission

Skåne Stadsmission är idéburen organisation som har verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. De erbjuder stöd till personer som lever i hemlöshet eller utsatthet bland annat genom nattjour, frukostservering, hälsovårdsmottagning och öppna mötesplatser.

”Skåne Stadsmission ser det andra inte ser, och gör det andra inte gör. I vårt uppdrag, att motverka och lindra hemlöshet och fattigdom, ingår både de akuta insatserna som mat och värme och de långsiktiga som ger människor kraft att förändra sin situation. Vårt arbete omfattar alla grupper i samhället. Vi gör ingen skillnad på människor, vi jobbar för att öka människors egenmakt oavsett nationalitet, religion, sexuella läggning eller funktionsvariationer.Vi ser ett ökande utanförskap, djupare samhällsklyftor och en attitydförskjutning kring samhällets roll i att tillgodose alla människors rättigheter. Det vill vi förändra. Vi kommer aldrig att acceptera att människor lämnas utanför. Vi vägleds av de globala hållbarbetsmålen i Agenda 2030 och principen om att arbeta tillsammans för en värld där alla får sina rättigheter tillgodosedda.”

Läs mer här:
https://www.skanestadsmission.se

 

 

Ungdomsledarna i Right To Play

Right To Play startades 2016 och är en del av Reach for Changes inkubator ”Innovation for Integration”. De driver olika aktiviteter för och med nyanlända ungdomar i samarbete med kommuner, näringslivet och föreningslivet, särskilt idrottsrörelsen. Syftet är att stärka ungdomarnas språk, nätverk, självkänsla och anställningsbarhet. Arbetet drivs av ungdomsledare som själva gjort resan till Sverige.

“Right To Play arbetar för integration, mångfald och ökad delaktighet i samhället för nyanlända ungdomar. Vi vill att barn och ungdomar som flytt från andra länder, som lever i utanförskap eller som inte ännu känner sig hemma i Sverige, ska känna att de har förebilder. Att de genom att se andra ungdomar som har gjort samma resa, som kanske inte föddes i Sverige eller ser ut som en typisk svensk – att de kan stärka sin tro på sig själva, sitt förtroende till samhället och sin förmåga att skapa förändring. Vi vill inspirera fler ungdomar att vara med och skapa förändring, för ett bättre Sverige med mer mångfald – på arbetsmarknaden, bland unga ledare och i samhället i stort!”

Läs mer här:
http://www.righttoplay.se

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny