Finalisterna i kategorin “Ålder” Diversity Index Award 2019

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Finalisterna i kategorin “Ålder” har alla gjort något för att främja mångfald i relation till ålder.

Maria McShane

Foto: Bo Johansson

 Maria McShane har skapat MiniBladet.se som är nyheter för  barn. Nyheterna finns på webben och i tryckt form i samarbete med flera dagstidningar. MiniBladet har även en reporterskola där barn kan lära sig producera eget nyhetsmaterial. 

“Det finns en stor brist på arenor där barn med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och göra sina röster hörda och därmed bli delaktiga och synliga i samhället. Detta vill jag ändra på med MiniBladet. Vi strävar efter att öka det lokala engagemanget och få fler organisationer, företag, skolor och politiker med på tåget. Vi vill också inspirera både lärare och elever att jobba med frågor kring yttrandefrihet, demokrati, källkritik och nyhetsvärdering.”

Läs mer här: 
http://sydsvenskan.minibladet.se/…/maria-lockar-barn-till-…/
https://www.medievarlden.se/…/journalistisk-ska-lyfta-barn…/

 

Maskrosbarn

Maskrosbarn har i över 14 år arbetat med barn som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller utsätter dem för våld. Förutom att bedriva stödprogram för unga bedriver Maskrosbarn ett gediget opinionsarbete kring frågorna, alltid med utgångspunkt i vad unga själva anser kan förbättras i samhället utifrån sina erfarenheter.

”I Sverige är det 500 000 barn som är drabbade, alltså hela 25 procent av alla barn i Sverige. De här barnen behöver och har rätt till stöd, vilket det idag är en försvinnande liten andel som får. Förutom att själva bedriva rikstäckande och lokala stödprogram där unga får långsiktigt stöd bedriver Maskrosbarn ett gediget opinionsarbete kring frågorna, alltid med utgångspunkt i vad unga själva anser kan förbättras i samhället utifrån sina erfarenheter.
Maskrosbarn vet att unga har kraft att förändra och vill påverka sina liv men att ungas vilja och rätt att påverka allt för ofta inte tas på allvar – hälften av alla vuxna tycker t.ex. att unga har tillräckligt eller för mycket inflytande i samhället. Varje dag förbises barns rätt att göra sin röst hörd i frågor som gäller dem. Beslutsfattare har alltför sällan kunskap om hur man inkluderar unga i beslutprocesser. Detta får särskilt svåra konsekvenser för barn som lever i utsatta livssituationer. Maskrosbarn har därför årligen mängder med utbildningar, föreläsningar och utvecklingsprojekt tillsammans med skola, kommun och landsting och kommer inte sluta sitt enträgna arbete förens barn blir tagna på allvar och ses som rättighetsbärare med makt och kunskap över sina egna liv.”

Läs mer här: 
www.maskrosbarn.org

 

Rädda Barnens Ungdomsförbund


Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund som drivs för och av barn och unga. De arbetar enträget mot åldersmaktsordningen, alltid med ett intersektionellt perspektiv och med medvetenhet och kunskap om diskriminering i olika former. De utmanar föreställningen om att barn och unga inte är färdiga medborgare och kräver att barn och unga respekteras och blir lyssnade på.

”Every child is a competent and unique individual who can change their situation by themself; Rädda Barnens Ungdomsförbund will only continue to create the conditions for that to happen, develop opportunities for children to access power and build knowledge of their own rights. Children’s rights movement is unlike any other civil rights movement in the fact that it is often led by adults. With our membership base of over 2000 children and young people, we will ensure that children have space at the forefront of their own struggle! By representing our members, we will enrich children’s rights movement with anti-racist and queer-feminist perspectives.
In the upcoming year in particular, RBUF will focus on eliminating every form of violence against children – from physical and psychological violence that individual children face, to oppression and discrimination that children experience on the systemic level.”

Läs mer här: 
http://rbuf.se

 

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny