Finalist: Föreningen Tillsammans

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld och är en av de tre finalister i kategorin kön till Diversity Index Award 2020.
Berätta om er verksamhet!
Genom stödverksamhet, kunskapsspridning och opinionsbildning förändrar vi strukturer och skapar vi en plattform för utsatta att läka och gå vidare. Vi vill att alla unga ska ha möjligheten att utveckla sin sexualitet och integritet med lust och jämlikhet som grund. Men 2019 så rapporterade 32 % av unga som identifierar sig som tjej att de har utsatts för någon form av sexualbrott (NTU2019). Att bli utsatt för våld får ofta djupa, långa effekter för individens psykiska och fysiska hälsa och även om samhällets kunskap och syn på sexuellt våld långsamt förbättras vittnar många stödsökande om dålig tillit till den instans som ska hjälpa, vården. Bristen på tillit grundar sig ofta i dåligt bemötande eller brist på kunskap om frågan. Sveriges kommuner och landsting bekräftar föreningens bild av detta i sin rapport vården vid sexuellt våld, nuläge och vägar framåt 2019.
Därför utbildar vi unga och vuxna i våldets mekanismer och effekter. Därför skapar mötesplatser för personer som bär på erfarenheter av sexuellt våld och som ofta känner sig väldigt ensamma. I grupperna avlastas individen från skam och skuld genom att blicka mot de strukturer som är orsaken till våldet. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för en framtid utan sexuellt våld.
Lyssna på två svenska hjältar, grundarna av Föreningen Tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=dGuOzLMP69g

Kommentera

Om Diversity Index Award

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, tolerans och rättvisa.

Tidigare inlägg

Följ oss på Facebook

Nyhetsbrev

Stäng meny